Kontakt

 

Mgr. Šárka Nemešová, jednatelka, lektorka kurzů a pekařka.

e-mail:
sarka@terra-mater.cz
tel.: +420 602 165 096
(v době po jedné hodině)

Provozní doba pekárny v Dolní Oldřiši
Pondělí až pátek 7.00-13.00 hod.

Návštěvy provozovny lze objednat. Pečivo je možné
zakoupit pouze v našem obchůdku Pekárna Poezie
ve Frýdlantu.

Provozní doba obchůdku Pekárna Poezie
Úterý až pátek 12.00-17.00 hod.

Terra Mater, s. r.o.

Dolní Oldřiš č. ev. 3,
464 01  Bulovka

IČ: 22795596
DIČ: CZ22795596

banka: KB Frýdlant, číslo účtu: 107-2878510227/0100

Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 317íř88. Datum zápisu 26. 6. 2012.

ID datové schránky: 762eiba

 

Spolek Terra Viva Dolní Oldřiš
Dolní Oldřiš č. ev. 3, 464 01  Bulovka
IČ: 064 04 324

banka: KB Frýdlant, číslo účtu: 115-5514490257/0100

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 10731.

Společnost Terra Mater, s.r.o. se ve své zakládací listině deklaruje jako sociální podnik. Uplatňuje tak principy sociálního podnikání. V místě, kde působí, vytváří takové aktivity, které jsou v souladu s rozvojem místní komunity, přinášejí tak prospěch společnosti, nebo určité skupině lidí.Zisk společnosti je přednostně používán pro její rozvoj, anebo pro naplňování veřejně prospěšných cílů.

Prioritou v podnikatelské aktivitě je uspokojování místních potřeb, především využívání místních zdrojů. Společnost cíleně pracuje na podpoře sociální odpovědnosti na místní úrovni, v procesech výroby využívá inovativní přístupy a zcela zásadně zohledňuje enviromentální aspekty.