Stručné poetické Curiculum

 Narodila jsem se v roce 1978 v Liberci. Vyrůstala jsem v okrajové části města. Všechny cesty od nás byly dlouhé. Zasunutá část města s názvem Cihelna byla všem potřebným destinacím mého tehdejšího života vzdálená minimálně dvacet minut chůze. Ze školy jsme chodívali i hodinu přes rozlehlá pole a louky obklopující naši malou část velkého města.

                Na základní škole jsem se věnovala intenzivně atletice, na stření škole hoteliérství a cestovnímu ruchu, na vysoké škole teologii, religionistice a filosofii. Během tohoto času ve mně vyrostla touha věnovat se vlastní literární a výtvarné tvorbě.

                Ve své profesi jsem značně tápala, a tak jsem se přelévala z jedné do druhé. Měnila jsem místa svého životního pobývání.  Výrazněji  mě zaujala  vlastní podnikatelská aktivita v tvůrčím oboru a dobrovolnická práce v pomáhající profesi. Založila jsem divadelní spolek ochotníku osob ne zcela dokonalých, avšak značně nadšených. Dařilo se nám dobře, došli jsme svých představ, možná je i značně předčili. Pomáhající profese v jiném oboru nežli divadelním, se staly později i mou placenou prací.

V čase voňavého podzimu roku 2008 se mi narodila dcerka a s ní jsem po krátkém čase opustila město a odstěhovala se na „Severní ostrov“, do místa, kde dnes žijeme a tvoříme v otevřené krajině polí a luk. Návrat domů, avšak v jiném představení.

                Hodnotný čas na této zemi rozkládám mezi tvoření ve své vlastní firmě a zdejší  krajině, psaní poezie a  prózy, ve vzdělávání se v psychoanalytické psychoterapii a ponejvíce přemýšlení o směřování mého životního kroužení v místě, které jsem si pro něj vybrala.

V Dolní Oldřiši, v mrazivém únoru 2018.

 

 

Tvorba Na Mariánské Stráni

Divadlo Psyché Tiché oldřišské Rybky

Spolek Terra Viva